“อรรถพล” จัดทัพเกลี่ยอัตรากำลัง กศจ. เพิ่มทักษะนิเทศก์ ร.ร.เอกชน

“อรรถพล” จัดทัพเกลี่ยอัตรากำลัง กศจ. เพิ่มทักษะนิเทศก์ ร.ร.เอกชน

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในปีใหม่ 2566 นี้ สำนักงานปลัด ศธ.ได้วางแผนขับเคลื่อนงานในส่วนของศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ใหม่

“อรรถพล” จัดทัพเกลี่ยอัตรากำลัง กศจ. เพิ่มทักษะนิเทศก์ ร.ร.เอกชน

การศึกษา หลังมีคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แยกการบริหารงานบุคคลออกจาก กศจ.ไปอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ซึ่งตนจะต้องมาจัดเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรใหม่ เพราะบุคลากรด้านงานบุคคลของ กศจ.มีอยู่จำนวนเยอะมาก โดยจะจัดสรรไว้ที่แผนยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ส่วนอื่นๆของระดับจังหวัดต่อไป รวมถึงกลุ่มศึกษานิเทศก์ของ กศจ.ตนจะจัดทัพใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะมีการอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้ด้านการนิเทศก์ให้สามารถตอบโจทย์ต่อการทำงานในการนิเทศก์ติดตามงานของโรงเรียนเอกชน เพราะที่ผ่านมาการทำงานของศึกษานิเทศก์ยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาเอกชนเท่าที่ควร ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ขณะนี้ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแล้ว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยขั้นตอนจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานจัดทำกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต่อไป ซึ่งนอกจาก กศน.จะจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้ว ยังต้องไม่ลืมการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มทุพพลภาพและผู้สูงวัยด้วย เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ นายอรรถพลกล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันตนเตรียมที่จะฟื้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ ข่าวการศึกษา กศน.ที่มีอยู่ในต่างประเทศทั้งยุโรปและเอเชียจำนวน 146 ศูนย์ แต่ขณะนี้เหลือเพียง 42 ศูนย์ ให้กลับมาบูมอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาศูนย์ดังกล่าวตอบโจทย์การเรียนการฝึกอบรมของคนไทยในต่างแดนอย่างมาก เพราะลูกหลานคนไทยในต่างแดนได้เข้ามารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ภาษาและต่อยอดการเรียนการสอน อีกทั้งคนไทยในต่างแดนก็มีการเรียกร้องให้มีศูนย์ กศน.เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนไทยในต่างแดน.

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : วิกฤตการเรียนรู้หลังโควิด ‘เด็กประถมต้น’ มีพัฒนาการถดถอยเทียบเท่าอนุบาล