เปิดแล้วชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย

เปิดแล้วชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย

นพ.ทองชัย วัฒนายิ่งก้าวหน้าชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยวันหลังเปิดกิจกรรม วันสงกรานต์วิถีใหม่สืบต่อจารีตไทย ตั้งใจคนวัยชรา” ว่า กรมอนามัยจัดงานกิจกรรม 

เปิดแล้วชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย

ข่าววันสงกรานต์วิถีใหม่ สืบต่อจารีตประเพณีไทย ตั้งใจคนวัยแก่” โดยชุมนุมคนวัยชรากรมอนามัย ซึ่งมีนายปรากรม วุฒิวงศ์ เป็นประธานชุมนุมผู้สูงวัยกรมอนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานระหว่างคนสูงอายุในกรมอนามัย แล้วก็สมาคมคนแก่อื่นๆให้คนวัยแก่ได้ได้โอกาสพบปะสนทนาพบปะ แลกความเห็น ทำกิจกรรมสนับสนุนสุขภาพด้วยกัน เป็นต้นแบบการเป็นคนสูงอายุร่างกายแข็งแรง เพื่อติดต่อสื่อสารสังคมให้มีการรับทราบ ตื่นตัว และก็ใส่ใจสำหรับในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเอง นพ.ทองชัยกล่าวว่ากล่าว กรมอนามัยได้ขับการปฏิบัติงานชุมนุมผู้สูงวัยด้านของสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนไทยสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลสุขภาวการณ์ของตัวเองได้ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข่าวสุขภาพ โดยการจัดทำแผนช่วยเหลือสุขภาพแข็งแรง ปรับปรุงองค์วิชาความรู้การผลักดันและส่งเสริมสุขภาพของคนแก่ใน ด้าน ดังเช่นว่า การเคลื่อนไหว โภชนาการ สุขภาพโพรงปาก สมองใสปิ๊ง เป็นสุข และก็สภาพแวดล้อม โดยเคลื่อนผ่านการดำเนินการสโมสรคนสูงอายุด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/สถานศึกษาคนชรา ครอบครัว แล้วก็ชุมชน เพื่อเกื้อหนุนให้คนวัยชรากำเนิดความรู้ด้านของสุขภาพเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อการไปสู่สังคมคนวัยชรา มีความประพฤติสุขภาพที่พึงพอใจ และก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีร่างกายแข็งแรง ลดภาระหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แล้วก็ครอบครัว.

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : พฤติกรรมการซื้อยาชนิดใดคือสัญญาญบ่งชี้มะเร็งรังไข่